СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Заповед за прекратяване на трудов договор

Прекратяването на трудовия договор може да се осъществи във всеки един момент, като когато това става по взаимно съгласие на страните, се следва реда на чл. 325 ал. 1, т.1 или чл. 331 от Кодекса на труда.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Заповед за прекратяване на трудов договор

Още за Заповед (споразумение) за прекратяване на трудов договор

Ако си работодател и до теб е изпратена молба за напускане (прекратяване на трудовото правоотношение)  с даден работник или служител, с което си съгласен, следва да издадеш заповед за прекратяване на трудовия договор.

Когато трудовият договор се прекратява със заповед по инициатива на работодателя на основание чл. 331 от Кодекса на труда, тогава се дължи обезщетение на работника, което се договаря свободно, но не може да бъде по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение (преди удръжки).

Изтегли безплатно Заповед за прекратяване на трудов договор:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: