СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Молба за напускане на работа поради промяна на мястото или характера на работата

Основанието е уредено в чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ: Това основание обхваща случаите, когато работодателят незаконно едностранно промени мястото, характера на работата или размера на трудовото възнаграждение, както и случаите, в които работодателят не изпълнява своите задължения, произтичащи от закона, индивидуален или колективен трудов договор. Не се уточнява от законодателя, че неизпълнението трябва да е виновно, т.е. тук се визира както виновно, така и невиновно неизпълнение на задължения на работодателя.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Виж още
Молба за напускане на работа поради промяна на мястото или характера на работата

Изтегли безплатно Молба за напускане на работа поради промяна на мястото или характера на работата:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: