СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Приемо-предавателен протокол

Приемо-предавателният протокол документира фактическото приемане и предаване на стоки, материали или активи, което много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Приемо-предавателен протокол

Какво е приемо-предавателен протокол?

Приемо-предавателният протокол е документ, който дава достоверна информация и служи като доказателство относно приемането и предаването на дадени вещи или имущество от едно лице към друго. Документът се пише, за да има доказателство, че дадено действие се е случило, кога се е извършило то, както и какво точно е прието и в какво състояние. Двете страни се подписват.

Имай предвид, че подписването на приемо-предавателен протокол не е задължително според българското законодателство, но неговото наличие спомага за по-лекото решаване на евентуално възникнали спорове между страните.

Изтегли безплатно „Приемо-предавателен протокол“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: