СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Споразумение за прихващане

Прихващането е способ за погасяване на насрещни вземания и задължения до размера на по-малкото от тях. В практиката най-често се използва подписването на двустранен протокол или споразумение.

Имай предвид, че по закон прихващането може да се извърши само чрез изявление на едната страна, отправено до другата.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Пътен лист

За споразумение за прихващане

Правната уредба на прихващането се съдържа в чл. 103 – 105 от Закона за задълженията и договорите.

В закона изискване едно парично прихващането да бъде извършено в писмена форма. Въпреки това сключването на писмено споразумение за прихващане на насрещни задължения е препоръчителен вариант с оглед доказателствената сила на същото.

Когато се прави прихващане на парично задължение, същите се погасяват до размера на по-малкото.

Изтегли безплатно „Споразумение за прихващане“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: