СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Договор за заем

Договорът за заем е неформален договор, който може да бъде сключен в писмена форма или чрез реално предаване на паричната сума, предмет на договора. За да бъде доказано обаче сключването на действителен договор за заем за суми над 5000 лв. е задължително той да бъде в писмена форма съгласно чл. 164, ал. 1, т. 3 от ГПК.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за заем

За договора за заем

Какво задължително се включва в Договор за заем?

Основното, което се уговаря чрез договора за паричен заем са отношенията между страните – сроковете и начините на предаване на парите, респективно връщането, възнаграждение и др. Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност. Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на паричната сума и нейното връщане в уговорените срокове като страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.

Изтегли безплатно „Договор за заем“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: