Anagami
Бизнес документи

Трудови договори и документи

Трудов договор
Трудов договор

Трудов договор

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие
Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Молба за назначаване на работа
Молба за назначаване на работа

Молба за назначаване на работа

Молба за отпуск
Молба за отпуск

Молба за отпуск

Допълнително споразумение към трудов договор
Допълнително споразумение към трудов договор

Допълнително споразумение към трудов договор

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Пейрол услуги
payroll-services-vertical-bg
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

Заповед за прекратяване на трудов договор
Заповед за прекратяване на трудов договор

Заповед за прекратяване на трудов договор

Заповед за командировка в чужбина
Заповед за командировка в чужбина

Заповед за командировка в чужбина

Заповед за командировка в страната
Заповед за командировка в страната

Заповед за командировка в страната

Счетоводни услуги
an-ban

Длъжностни характеристики

Длъжностна характеристика: Офис мениджър – 33413004
Длъжностна характеристика: Офис мениджър – 33413004

Длъжностна характеристика: Офис мениджър - 33413004

Длъжност: Ръководител екип програмисти 25145005
Ръководител екип програмисти 25145005

Ръководител екип програмисти 25145005

Длъжност: Програмист бази от данни 25216005
Програмист, Бази данни 25216005

Програмист, Бази данни 25216005

Длъжност: Програмист софтуерни приложения 25146001
Програмист, Софтуерни Приложения 25146001

Програмист, Софтуерни Приложения 25146001

Длъжност: Програмист уеб сайтове 25136002
Програмист, Уеб сайтове 25136002

Програмист, Уеб сайтове 25136002

Длъжност: Графичен дизайнер 21663008
Графичен дизайнер 21663008

Графичен дизайнер 21663008

Длъжност: Бизнес Консултант 24216007
Бизнес Консултант 24216007

Бизнес Консултант 24216007

Длъжност: Бизнес Консултант, информационни технологии 24216005
Бизнес Консултант, информационни технологии 24216005

Бизнес Консултант, информационни технологии 24216005

Длъжност: Мениджър софтуерни приложения 13306010
Мениджър софтуерни приложения – 13306010

Мениджър софтуерни приложения – 13306010

Длъжност: Инвестиционен анализатор – 24136007
Инвестиционен анализатор – 24136007

Инвестиционен анализатор - 24136007

Длъжност: Финансов анализатор – 24136001
Финансов анализатор – 24136001

Финансов анализатор - 24136001

Длъжност: Анализатор САП - 25116006
Анализатор САП – 25116006

Анализатор САП - 25116006

Длъжност: Системен анализатор информационни технологии - 25116001
Системен анализатор информационни технологии – 25116001

Системен анализатор информационни технологии - 25116001

Длъжност: Бизнес анализатор информационни технологии - 25116002
Бизнес анализатор информационни технологии – 25116002

Бизнес анализатор информационни технологии - 25116002

Длъжност: Технически директор - 13215021
Технически директор – 13215021

Технически директор - 13215021

Длъжност: Специалист, тестване на софтуер - 25196005
Специалист, тестване на софтуер – 25196005

Специалист, тестване на софтуер - 25196005

Длъжност: Мениджър софтуерно развитие - 13306011
Мениджър софтуерно развитие – 13306011

Мениджър софтуерно развитие - 13306011

Длъжност: Разработчик софтуер - 25126004
Разработчик софтуер – 25126004

Разработчик софтуер - 25126004

Протоколи, споразумения, документи

Споразумение за прихващане
Споразумение за прихващане

Споразумение за прихващане

Протокол за брак на активи
Приемо-предавателен протокол

Приемо-предавателен протокол

Протокол за проведен първоначален инструктаж
Протокол за проведен първоначален инструктаж

Протокол за проведен първоначален инструктаж

Протокол за проведен последващ инструктаж
Протокол за проведен последващ инструктаж

Протокол за проведен последващ инструктаж

Приемо-предавателен протокол за служебен автомобил
Приемо-предавателен протокол за служебен автомобил

Приемо-предавателен протокол за служебен автомобил

Приемо-предавателен протокол за техника, предоставена от работодател
Приемо-предавателен протокол за техника, предоставена от работодател

Приемо-предавателен протокол за техника, предоставена от работодател

Протокол за брак на активи
Протокол за брак на активи

Протокол за брак на активи

Пътен лист
Пътен лист

Пътен лист

Протокол от общо събрание на собствениците на капитал
Протокол от общо събрание на собствениците на капитал

Протокол от общо събрание на собствениците на капитал

Разписка за изплатени суми
Разписка за изплатени суми

Разписка за изплатени суми

Протокол-решение на едноличен собственик на капитал
Протокол-решение на едноличен собственик на капитал

Протокол-решение на едноличен собственик на капитал

Протокол-решение на едноличния собственик на капитала за приемане на годишен финансов отчет
Протокол-решение за приемане на годишен финансов отчет

Протокол-решение за приемане на годишен финансов отчет

Договори

Договор за софтуерни услуги
Договор за софтуерни услуги

Договор за софтуерни услуги

Договор за софтуерна разработка
Договор за софтуерна разработка

Договор за софтуерна разработка

Договор за изработка на уебсайт
Договор за изработка на уебсайт

Договор за изработка на уебсайт

Договор за маркетинг услуги
Договор за маркетинг услуги

Договор за маркетинг услуги

Договор за услуга
Договор за услуга

Договор за услуга

Договор за дарение
Договор за дарение

Договор за дарение

Договор за заем
Договор за заем

Договор за заем

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Договор за наем на недвижим имот
Договор за наем на недвижим имот

Договор за наем на недвижим имот

Договор за наем на автомобил
Договор за наем на автомобил

Договор за наем на автомобил

Договор за консултантски услуги
Договор за консултантски услуги

Договор за консултантски услуги

Договор за замяна (бартер) на стоки
Договор за замяна (бартер) на стоки

Договор за замяна (бартер) на стоки

Двуезични документи

Заповед за прекратяване на трудов договор
Заповед за прекратяване на трудов договор

Заповед за прекратяване на трудов договор

Заповед за командировка в страната
Заповед за командировка в страната

Заповед за командировка в страната

Заповед за командировка в чужбина
Заповед за командировка в чужбина

Заповед за командировка в чужбина

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служител

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служител

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Допълнително споразумение към трудов договор
Допълнително споразумение към трудов договор

Допълнително споразумение към трудов договор

Трудов договор
Трудов договор

Трудов договор

Молба за отпуск
Молба за отпуск

Молба за отпуск

Молба за назначаване на български и английски език
Молба за назначаване на български и английски език

Молба за назначаване на български и английски език

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие
Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Autsorsa