СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Молба за отпуск

Молба до работодателя за използване на платн годишен отпуск. Работникът или служителят може да получи платеният годишен отпуск след като подаде писмено искане (молба) до своя работодател, в която уточнява своите предпочитания относно вида на годишния отпуск, началната дата на отпуска и продължителността му. След получаване на писмено разрешение (заповед) от страна на работодателя, работникът/служителят може да се възползва от платения годишен отпуск.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Молба за отпуск

За платения годишен отпуск

Всеки работник, който има поне 8 месеца трудов стаж, придобива право на платен годишен отпуск. Независимо от начина на натрупване – дали като непрекъснат период или частично събран в различни интервали, този стаж дава право на отпуск. Не е от значение дали този стаж е натрупан при един и същи работодател или при различни. За да използва това право, служителят трябва да получи изрично писмено съгласие от своя работодател.

В Кодекса на труда е определено минималното количество дни, които се предоставят на всеки работник или служител. Така, в рамките на една година всеки има право на поне 20 работни дни, в които може да ползва своя платен годишен отпуск. За определени професии или когато съществуват специфични трудови условия (като работа под земята или с опасни материали), законът предвижда по-дълъг платен годишен отпуск. Възможно е и да се постигне съгласие с работодателя за предоставяне на годишен отпуск с по-голяма продължителност от минималната. Тази договореност обаче трябва задължително да бъде отразена в трудовия договор.

Независимо от броя на дните, платеният годишен отпуск може да се използва веднъж или на части, съобразно желанието на работника.

Изтегли безплатно Молба за ползване на платен годишен отпуск:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: