СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Разписка за изплатени суми

Разписката за изплатени суми е документ, чрез който единият участник в транзакцията (най-често плащащата страна) потвърждава, че е изплатил определена сума на другата страна (получателя). Тя е вид писмено доказателство за факта на изплатата и обикновено включва детайли за сумата, датата на плащане, идентификация на страните и други важни информации.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

Разписка за изплатени суми

Разписката за изплатени суми обикновено включва следните елементи:

  1. Идентификация на страните – имената и адресите на плащащата и получаващата страни.
  2. Дата на изплащането – точната дата, на която е осъществено плащането.
  3. Описание на транзакцията – кратко описание на причината за плащането или услугата, за която се изплаща сумата.
  4. Сумата – точната сума, която е изплатена, изразена във валута и цифри, както и думи.
  5. Подписи – подписи на участниците в транзакцията (плащащата и получаващата страни), които потвърждават факта на плащането и приемането на сумата.

Разписката за изплатени суми е важен документ както за плащащата, така и за получаващата страна, тъй като служи като официално потвърждение за факта на плащането и може да бъде използвана като доказателство в случай на спор или необходимост от документация за данъчни или други цели.

Изтегли безплатно „Разписка за изплатени суми“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: