СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Протокол за брак на активи

Протоколът за брак на активи документира бракуването на конкретни по вид и количество активи с тяхната балансова и ликвидационна стойност.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Протокол за брак на активи

За протокола за брак на активи

Дълготрайни материални активи се бракуват, когато са негодни за използване поради физическо изхабяване или повреда или когато са морално остарели и не могат да носят икономическа изгода.
В чл. 28, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане е посочено, че не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Но няма подобно изискване за дълготрайните активи. Това означава, че те се признават.

Изтегли безплатно „Протокол за брак на активи“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: