СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Договор за наем на автомобил

Договорът за наем на автоможил, урежда предоставянето на  ползването на дадено МПС срещу възнаграждение на друго лице или фирма. Видът на моторното превозно средство не е от значение.

С договора за наем на МПС се уговарят всички важни елементи, така че двете страни да са правно защитени.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за наем на автомобил

За договора за наем на МПС

Договорът за наем на МПС не може да бъде сключен за повече от десет години, освен ако е търговска сделка. Лицата, които имат право само на управление на автомобила не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години. Ако тези срокове са превишени, договорите за наем автоматично по силата на закона се смятат сключени за 10, съответно 3 години.

С оглед правната сигурност, договорът за наем на автомобил обикновено се заверява нотариално.

Изтегли безплатно „Договор за наем на автомобил“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: