СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Заповед за командировка в чужбина

Заповед за командироване в чужбина е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друга държава. Със заповедта за командировка в чужбина се определят и сумите за различните разходи по време на командировката зад граница.

* Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Заповед за командировка в чужбина

За заповедта за командироване в чужбина

Основните нормативни актове, които уреждат командироването в страната и чужбина, са Кодексът на труда, Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) и Наредбата за командировките в страната (НКС).

Според закона общата продължителност на всички командировки в чужбина на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.

Изтегли безплатно „Заповед за командировка в чужбина“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: