СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Молба за назначаване

Молбата за постъпване на работа (или молба за встъпване в длъжност) не е задължителен документ, каквито са например трудовият договор и длъжностната характеристика, но често в практиката се използва. Законът не урежда задължително съдържание на молбата, затова същата може да бъде написана в свободен текст.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Молба за назначаване на работа

Молба за постъпване на работа

Основните елементи в молбата за постъпване на работа са – Адресат (името на управителя), Вашата лична информация, текстът на молбата, описващ целта на молбата и начална дата за наемане на работа, изброяване на прилежащите документи, нужни за намане на работа, дата и подпис.

Липсата на молба за започване на работа няма да направи сключения трудов договор недействителен. Тя също така и не обвързва работодателя със задължение да бъде сключен договор.

Изтегли безплатно Молба за назначаване:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: