СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Молба за напускане на работа поради забавяне на плащане от работодател

Основанието е уредено в чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ: Това основание за прекратяване на трудовия договор от страна на работника без предизвестие обхваща случаите, в които работодателят дължи плащане във връзка с трудово възнаграждение или някое от обезщетенията, визирани в Кодекса на труда. Дължимите от работодателя суми следва да бъдат ликвидни и изискуеми, т.е. да са определени по основание и размер и да е настъпил падежът им за плащане. Законодателят не е предвидил изрично срок колко следва да продължи забавата, т.е. работникът може на практика да упражни това си право дори и при един ден забава на плащането на трудовото възнаграждение. Забавата в плащането следва да се отнася до целия размер на трудовото възнаграждение.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Виж още
Молба за напускане на работа поради забавяне на плащане от работодател

Изтегли безплатно Молба за напускане на работа поради забавяне на плащане от работодател:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: