СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Договор за наем на недвижим имот

Договорите за наем се регламентират от Закона за задълженията и договорите, но конкретните условия на всеки един договор се определят от страните по него.

С договора за наем на недвижим имот се уговарят всички важни елементи, така че двете страни да си правно защитени.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за наем на недвижим имот

За Договор за наем на недвижим имот

Максималната продължителност на договора за наем на недвижим имот не може да надвишава десет години, освен ако става дума за търговска сделка. Лицата, които имат право само на управление на имота не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години. В случаите, когато се сключи договор със срок по-голям от посочените, автоматично по силата на закона се смята сключен за 10, съответно 3 години.

Посоченият договор сключен за срок повече от една година трябва да бъде нотариално заверен и да бъде вписан в имотния регистър.

Изтегли безплатно „Договор за наем на недвижим имот“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: