СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

Работникът или служителят може да прекрати трудовото си правоотношение във всеки един момент като за целта е нужно изявление от страна на работника или служителя до работодателя за желанието си да прекрати трудовото правоотношениеможе.

Това изявление може да стане чрез предизвестие за прекратяване на трудов договор до работодателя.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

За предизвестието за прекратяване на трудов договор от служителя

Срокът на предизвестие при безсрочен трудов договор може да бъде минимум 30 дни и максимум 3 месеца. Конкретната продължителност зависи от уговореното в трудовия договор. Срокът на предизвестие при срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока от договора.

Когато трудовото правоотношение се прекратява без предупреждение, се изпраща уведомление до работодателя. В този случай на работодателят се дължи обезщетение в размер на брутната заплата за периода, в който не е спазен предварителният уведомителен срок.

Изтегли безплатно предизвестието за прекратяване на трудов договор от служител:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Споделеи документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: