СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Молба за напускане на работа поради болест

Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. При прекратяване на трудовия договор и по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ и по чл. 327, ал. 1, т. 1 от КТ възниква правото на обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Виж още
Молба за напускане на работа поради болест

За молбата за напускане на работа поради болест

Наличието на специални основания за прекратяване на трудовото правоотношение поради болест обаче не означава, че за страните е задължително да ги използват. Няма пречка и дори е желателно трудовият договор да се запази, ако се очаква възстановяване на работоспособността на работника или служителя.

Изтегли безплатно Молба за напускане поради болест:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: