СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Протокол за проведен първоначален инструктаж

Протоколът за проведен първоначален инструктаж на работното място е документ, който се изготвя при първият инструктаж на нов служител на работното място. Този протокол фиксира информацията, която е предоставена на служителя по време на инструктажа и е важен инструмент за документиране на процеса на обучение и запознаване на новият работник с работните му задължения и условия.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

За протокола за проведен първоначален инструктаж

Обикновено Протоколът за проведен първоначален инструктаж на работното място включва следните елементи:

  1. Идентификация на служителя: Името на новият служител, както и дата на провеждане на инструктажа.
  2. Описание на работното място: Описва се характеристиката на работното място, включително местоположение, условия на работа, оборудване и други релевантни детайли.
  3. Работни задължения: Уточняват се конкретните задължения и отговорности на служителя на работното място, както и какви са очакванията към него.
  4. Безопасност и здраве при работа: Предоставят се инструкции и препоръки за безопасното изпълнение на работата, включително използването на защитни средства и процедурите за предпазване от рискове.
  5. Инструкции за обучение: Описват се процедурите и практиките, които служителят трябва да следва, както и какво обучение е необходимо да премине, за да изпълнява работата си ефективно.
  6. Права и задължения: Уточняват се правата и задълженията на служителя в рамките на работната му позиция, включително работно време, отпуски и други положения на трудовото право.
  7. Подписи и дати: Служителят и неговият надзор подписват и датират протокола, което представлява потвърждение за провеждането на инструктажа и за това, че информацията е била предоставена и разбрана от страна на служителя.

Протоколът за проведен първоначален инструктаж на работното място е важен инструмент за установяване на яснота и отговорност в отношенията между работник и работодател, както и за осигуряване на безопасни и ефективни условия на труд.

Изтегли безплатно „Протокол за проведен първоначален инструктаж“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: