СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Пътен лист

Пътният лист е документ, с който се документира маршрута и разхода за гориво на даден автомобил.

Реквизитите на пътния лист не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Пуътният лист показва, къде и на кои дати е пътувал конкретния автомобил, какви километри са изминати. Дава също така информация за вида гориво, каква разходна норма е определена от собственика / ръководителя на предприятието, кой е шофьора на моторното превозно средство. В края на пътния лист има подпис на лицето управляващо автомобила, с който той потвърждава че собственоръчно е попълнило цифрите и че те съответстват на действителните показания.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Пътен лист

За пътния лист

В началото на пътния лист, водачите на МПС винаги записват стартовия километраж. Обикновено тук стойността е от последната дата на предходния месец. Например, ако през месец март на 31.03.2023 крайният километраж е 75 000 километра, то същата стойност следва да бъде записана като начална в пътния лист на 01.04.2023.

Документите, с които се признава и отчита разхода на гориво на една фирма, са пътен лист и отчет за разход на гориво. Двата са неделими един от друг и трябва да съществуват и да се подават всеки месец, заедно с фактурите за закупено гориво.

Изтегли безплатно „Пътен лист“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: