СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в срок, който е еднакъв за двете страни и упоменат предварително в самия договор – чл. 326, ал. 2.

Не е необходимо да се излагат мотиви, но е задължително да се посочи разпоредбата, на основание на която ще се прекрати трудовият договор – чл. 328. Мотивите и основанието за прекратяване обаче трябва да се посочат в заповедта, която работодателят следва да издаде към момента на прекратяване на договора.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Срокове на предизвестието

В чл. 326, ал. 4 от КТ изрично е предвидено, че срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

Ако срокът на предизвестието не е изрично уговорен, то съгласно закона той е 30 календарни дни при безсрочен трудов договор и 3 месеца, но не повече от остатъка на срока при срочен трудов договор.

Изтегли безплатно предизвестието за прекратяване на трудов договор от работодател:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: