СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Договор за услуга

Договорът за услуга (изработка) е договор, с който изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на възложителя, а последният – да заплати възнаграждение.

Договорът за изработка е уреден в чл. 258-269 от Закона за задълженията и договорите.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за услуга

За договора за услуга

Изтегли безплатно „Договор за услуга“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: