СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Допълнително споразумение към трудов договор

Чрез допълнителното споразумение към трудовия договор, работодателят и работникът или служителят  изменят трудовото правоотношение по взаимно съгласие. То трябва да бъде в писмена форма и се подписва от двете страни.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Допълнително споразумение към трудов договор

Още за допълнителното споразумение към трудовия договор

Всяка една клауза в трудовия договор може да бъде променяна по взаимно съгласие между страните. Това става именно с подписването на едно допълнително споразумение между работодателя и работника ил ислужителя. Най-често измененията в трудовия договор засягат трудовото възнаграждение, допълнително възнаграждение, работно време, длъжността, отпуската и други.

Изтегли безплатно Допълнително споразумение към трудов договор:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: